מפות רעש ותכנון ברמת מאקרו

מפת רעש מתחבורה (כבישים, רכבות, מטוסים) הינו כלי תכנוני יעיל המאפשר להעריך את כמות השטחים, המבנים והאוכלוסייה החשופים לרעש מתחבורה. בעזרת מפות רעש ניתן לכמת את חשיפה לרעש, להשוות מצבים לפני ואחרי ביצוע פרויקט או להשוואת חלופות שונות מזווית ראה אקוסטית ולהעריך השפעת הרעש על הסביבה מבחינת עלות-תועלת. ץ

:אנחנו מציעים מפות רעש מהסוגים הבאים

מפות רעש מתחבורה של ערים או שכונות •

מפות רעש השוואתיות (לפני ואחרי ביצוע פרויקט, השוואת חלופות) א

מפות קונפליקטים ש