תעשיה

מקורות הרעש ורעידות במפעלים ואזורי התעשייה הנמצאים בקרבת מגורים לעתים קרובות גורמים למטרד רציני. אנו מלווים את התכנון של אזורי התעשייה ומציעים את השירותים הבאים בתחום:

• הכנת מסמכים הדרושים לקבלת היתרי בניה כולל מסמכי "זכויות רעש"
• מדידות של מפלסי רעש ורעידות במבני תעשיה ומבני מגורים מסביב
• תכנון אקוסטי של משרדים ואולמות יצור
• מיפוי רעש של אזורי תעשיה
• תכנון אקוסטי הכולל פתרונות לבעיות רעש ורעידות במבני תעשיה ומסחר קיימים
• תכנון אקוסטי של מבני תעשיה עתירת ידע והפחתת מפלסי רעידות לצורך שימוש בציוד רגיש במיוחד